Samenwerking Gemeentelijke Tennisclubs

Samenwerking Tennisclubs Gemeente Mill

 

Afgelopen jaren hebben wij, als besturen van de 4 tennisverenigingen in de gemeente Mill, regelmatig overleg met elkaar gevoerd.
Doel van deze gesprekken was tot samenwerking te komen op organisatorisch terrein (bijvoorbeeld gezamenlijk banenonderhoud) maar ook de tennisfaciliteiten binnen de gemeente te verbeteren. Immers, dat komt de leefbaarheid ten goede.

Het verheugt ons jullie te kunnen mededelen dat de besturen van de tennisverenigingen in de gemeente Mill een eerste aanzet willen geven tot samenwerking. Wij hebben gezamenlijk besloten dat alle tennisleden van de gemeente Mill de mogelijkheid krijgen om vanaf januari 2017 bij elkaar te tennissen. Ieder lid van een tennisvereniging in de gemeente kan dus met een kennis/vriend of familielid tennissen in Mill, Langenboom, Wilbertoord en Sint Hubert .

Aan dit initiatief zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  1. De gastspelers of -speelsters moeten lid zijn van een tennisvereniging in de gemeente Mill
  2. Er moeten altijd 1 of 2 leden van de ontvangende vereniging aanwezig zijn. Met 1 gastspeler moet 1 lid van de eigen vereniging aanwezig zijn. Met 2 gastspelers moeten er 2 leden van de ontvangende vereniging aanwezig zijn. Dus 50% is altijd eigen lid.
  3. De leden van de ontvangende vereniging zorgen ervoor dat alles volgens de geldende regels van die vereniging verloopt. Denk o.a. aan het reserveren van een baan en het afsluiten van de poort.
  4. Dit initiatief heeft een proefperiode van éen jaar. Iedere vereniging kan met onmiddellijke ingang stoppen. Na één jaar gaan de besturen dit initiatief evalueren.
    Wij hopen dat jullie gebruik gaan maken van de mogelijkheid tot uitwisseling en zodoende de leden van de andere tennisverenigingen (beter) leren kennen. Als dit initiatief positief verloopt, gaan wij de komende jaren nog nauwer met elkaar samenwerken.

 

Namens TC Topio Mill: Arie van Turnhout

Namens TC St.Hubert: Hub Schuurmans

Namens TC Langenboom: John van der Heijden

Namens TVW ’84 Wilbertoord: Harrie Kuijpers en Guus van Gemert