Redactie commissie

Redactiecommissie

Doel

Het doel van de Redactiecommissie is het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief, het onderhouden van de berichtgevingen op onze website en de Facebook pagina. De Redactiecommissie beoogt een goede communicatie te bewerkstelligen tussen bestuur en leden. De inhoud bestaat voornamelijk uit bestuursmededelingen, verslagen van wedstrijden en toernooien en het aankondigen van op handen zijnde evenementen.

Contact: [email protected]

Commissieleden: 

  •  vacant
  •  Gerry van de Loo - waarnemend
  •  Ria Verdijck - waarnemend