Contributie

TC Topio kent diverse type leden met bijbehorende contributie. 
De peildatum voor de leeftijd-gebonden contributie is 1 januari.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je tussentijds lid, dan betaal je de contributie naar rato (aantal maanden lidmaatschap). 
 

Stichting Leergeld Land van Cuijk
Wilt uw kind graag bij ons tennissen en mocht de contributie lastig zijn om te betalen? Neem dan contact op met Stichting Leergeld Land van Cuijk. Zij helpen je met het betalen van deze rekening. Klik op de volgende link en doe een aanvraag! Doe een aanvraag | Stichting Leergeld Land van Cuijk

 
Automatische incasso
We streven ernaar om de contributie-inning zo veel mogelijk via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing voor de ledenadministrateur en penningmeester, doordat zij niet achter de contributie aan hoeven te gaan. Download daarvoor onderstaand formulier. Het bedrag wordt in januari van je rekening afgeschreven. 

 Contributie 2024
 Junior per 1-1-2024 nog geen 18 jaar  € 65,00
 Junior per 1-1-2024 nog geen 19 jaar  € 80,00
 Junior per 1-1-2024 nog geen 20 jaar  € 97,50
 Senioren vanaf 20 jaar  € 120,00
 Studenten (*)  € 65,00
 Zomerlid tot 18 jaar  € 25,00
 Zomerlid senior  € 35,00
 Gezinsabonnement (**)  € 340,00
 
(*) Studentenlidmaatschap
Het Studentenlidmaatschap is van toepassing voor fulltime studenten, die op kamers wonen en alleen de mogelijkheid hebben om in het weekend of de schoolvakanties te kunnen tennissen. Jaarlijks kun je hiervoor een verzoek indienen bij de ledenadministratie.
 
(**) Gezinsabonnement
Voor gezinnen met 2 volwassenen en 2 of meer kinderen op één huisadres. Ook bestaat bestaat de mogelijkheid om de contributie in 2 termijnen te voldoen. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester.
 
Vrijwilligerswerk Topio is een vereniging waar veel activiteiten plaatsvinden en waar dus ook alle hulp welkom is. Alle volwassen leden van Topio worden om deze reden gevraagd om zich een aantal uren per jaar vrijwillig in te zetten voor de club. Aan het begin van het seizoen ontvang je een formulier waarop je kunt aangeven wat voor vrijwilligerswerk je wilt gaan doen. Het aantal uren vrijwilligers werk varieert van 12 uur (volwassen leden tot 70 jaar) tot 8 uur (volwassen leden van 70 jaar en ouder) per seizoen. Maak je geen keuze, dan word je automatisch ingedeeld voor de bardienst.