Privacy

Met ingang van 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. TC Topio hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens.
 
Wij hebben het Fotoalbum openbaar staan. 
Indien u hierover vragen of opmerkingen hebt verzoek wij u contact op te nemen met het secretariaat van onze vereniging: [email protected].
 
Veel kijkplezier!