Baanreglement

Baanreglement

1) Kleding

Men mag uitsluitend van de banen gebruik maken in tenniskleding en met tennisschoenen. Elk lid van onze vereniging wordt verzocht om degene die zich hieraan niet houdt, op dit voorschrift attent te maken. Tenniskleding en tennisschoenen zijn verplicht. Het is beslist niet toegestaan met gewone of trimschoenen op de naam te komen. Schoenen waarmee op een gravelbaan gespeeld is dienen goed schoongemaakt te worden voordat men hiermee op de kunstgrasbanen betreedt omdat de gravelresten de kunstgrasbanen ernstige schade kunnen toebrengen. Bij voorkeur dient men te beschikken over een paar schoenen voor elke baansoort

2) Bespreken van de banen

Om een baan te kunnen bespreken dient men op het park aanwezig te zijn. U dient een baan te reserveren op het touchscreen met behulp van je ledenpas Het touchscreen bedien je door met je vinger op het scherm te tippen. Wanneer je de aanwijzingen op het scherm volgt, wijst het zich voor zich. Men dient altijd af te hangen d.m.v. het digitale afhangbord omdat men op internet kan kijken naar de baanbezetting. Personen die training volgen mogen pas na afloop van hun training afhangen. Bij grote drukte wordt er zonder meer verondersteld dat er zoveel mogelijk gedubbeld wordt. De speeltijd bedraagt 45 minuten. Nadat de speeltijd verstreken is dient men ongevraagd de baan vrij te maken voor andere spelers. Indien echter een of meer banen niet bezet zijn is het toegestaan verder te tennissen zonder daarbij opnieuw af te moeten hangen. Bij het bespreken van een baan dient men ten aller tijde allereerst gebruik te maken van de nog beschikbare banen. Het is derhalve niet toegestaan spelers te verzoeken een specifieke baan te verlaten als er nog andere banen beschikbaar zijn, ook niet als hun speeltijd volgens het afhangbord reeds verstreken is. Gedurende de tijd (periode van 45 minuten) dat men een baan gereserveerd heeft , is het niet toegestaan om alvast een nieuwe baan op een later tijdstip te reserveren. Indien alle banen bezet zijn er er zijn gegadigden, dient men na het verstrijken van de speeltijd minimaal 15 minuten te wachten alvorens men opnieuw een baan mag reserveren. Als men de banen verlaat en deze worden niet meer gebruikt, wordt men verzocht de verlichting uit te schakelen  

3) Tennisballen

Voor onderlinge wedstrijden en oefenpartijen behoren de leden zelf voor tennisballen te zorgen. De vereniging zorgt voor ballen voor de door haar georganiseerde toernooien en wedstrijden.

4) Junioren

Net als alle andere leden van onze tennisvereniging mogen junioren gebruik maken van alle banen met dezelfde rechten en plichten

5) Indroducé

Een lid van Topio kan voor een introducé een introductiepas kopen, met deze pas kan men de gehele dag gebruik maken van de tennisbanen. Deze introductiepas kan gekocht worden bij Primera Schipperheijn, Tankstation Shell of in het paviljoen tijdens de openingsuren van de bar. Een introducé mag alleen spelen onder begeleiding van minimaal 1 lid van Topio en hij dient zich te houden aan het baanreglement. De kosten voor de introductiepas bedraagt € 2,50 voor de jeugd (tot 18 jaar) en € 5,00 voor de senioren.

6) Algemene regels

Men dient de aanwijzingen van de onderhoudsman op te volgen Voor competitie, toernooien en trainingen wordt een baanindeling gemaakt, die boven bovenstaande regels gaat. De baanindeling hangt in de vitrinekast en is ook terug te vinden op het afhangbord. Men dient hier goed notitie van te nemen. Tijdens drukbezette toernooien en competities kunnen alle banen daarvoor in gebruik zijn, zodra de indeling het mogelijk maakt zal er naar worden gestreefd één baan voor recreatief tennis vrij te houden Bij het verlaten van de banen de poorten te sluiten, dit om loslopende dieren op de banen te weren. Tijdens het tennissen verloren kauwgum op te rapen, dit om intrappen en zwarte plekken te voorkomen. Als je als laatste het tennispark verlaat te zorgen dat alle verlichting uit is en de toegangspoort goed af te sluiten. Je te houden aan de regels bij winterse omstandigheden (zie hieronder)  

Gebruik van de banen bij winterse of bijzondere omstandigheden:

  • Kale vorst: Bespelen geen bezwaar (mits het niet beneden de -10 graden is).
  • Sneeuw: Niet betreden, sneeuw niet verwijderen.
  • IJzel: Bespelen is in deze omstandigheden verboden.
  • Dooi: Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden zolang de vorst niet uit de boden is verdwenen (totale constructie).
  • Wateroverlast: Niet betreden, water niet verwijderen.  

Indien er banen onbespeelbaar zijn dan is er een rood/witte ketting getrokken met daarbij een bord waarop staat welke banen er eventueel bespeelbaar zijn. Het kan namelijk voorkomen dat baan 3+4 bespeelbaar zijn en de rest niet. Wel wordt er per kooi (dat zijn twee banen) bekeken of er gespeeld kan worden. Men kan het paviljoen (0485-451115) bellen om te horen via het antwoordapparaat hoe de stand van zaken is, als er niets is ingesproken kan men gewoon tennissen (dit wordt alleen door de terreincommissie verzorgd) Als laatste kan men op internet kijken bij het afhangbord of de banen bespeelbaar zijn.