Privacy Wetgeving (AVG)

Privacy Verklaring
 
Beste Leden
 
Met ingang van 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. TC Topio hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We voeren het stappenplan van de KNLTB uit. In de bijlage vind je de verklaring. Het bestuur raadt elk lid aan kennis te nemen van de inhoud.
 
Camerabeelden: 
TC Topio wijst er op dat iedereen die het complex van de vereniging betreedt, kan worden opgenomen door camerabeelden. Deze beelden worden gemaakt t.b.v. de veiligheid van de  vereniging, leden en haar bezoekers en de bescherming van de eigendommen van TC Topio. Deze camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard en indien nodig overgedragen aan  de autoriteiten. 
 
Als TC Topio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan bijgaand document. Wijzigingen en/of aanpassingen worden op de website bekendgemaakt.
 

 Het Bestuur.