AVG Privacyverklaring

31 mei 2018


Privacy Verklaring
 
Beste Leden
Met ingang van 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. TC Topio hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We voeren het stappenplan van de KNLTB uit. In de bijlage vind je de verklaring. Het bestuur raadt elk lid aan kennis te nemen van de inhoud.
 
Als TC Topio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Verklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan bijgaand document. Wijzigingen en/of aanpassingen worden op de website bekendgemaakt.

 Het Bestuur. 

AVG Privacyverklaring TC Topio

Nieuwscategorieën